Niedowłady III stopnia

Niedowłady III stopnia (przykurcze strukturalne mięśni i stawów, duże upośledzenie czynności ruchowych) wymagają leczenia usprawniającego, zabiegów fizykalnych łagodzących napięcie i reakcje mięśni, ćwiczeń redresyjnych i redresji stawów jako przygotowania do koniecznego leczenia operacyjnego, a następnie długotrwałego usprawniania pooperacyjnego, aż do uzyskania możliwie największej sprawności. Wynik uwarunkowany jest stopniem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Oprócz zabiegów takich jak w poprzedniej grupie stosuje się operacje na układzie kostno-stawowym: 1) osteotomie usuwające zniekształcenia, 2) usztywnienie stawów (nadgarstka, stopy), połączone z 3) zabiegami na mięśniach. Ta grupa chorych wymaga bardziej troskliwego usprawniania. Dzieci, które do chwili operacji nie chodziły, po leczeniu operacyjnym muszą uczyć się utrzymania równowagi, pionu oraz chodzenia.

W grupie IV (porażenia spastyczne) porażona kończyna lub jej odcinek nie może przystosować się do aktywnych czynności. Po operacyjnym zniesieniu przykurczu i patologicznego ustawienia kończynę górną można przystosować do biernych czynności pomocniczych (przytrzymanie przedmiotu), a kończynę dolną do czynności podporowych, jeśli sprawna jest druga kończyna (np. w porażeniach połowiczych).

Objawy wskazujące na wystąpienie i narastanie ucisku na rdzeń są wskazaniem do pilnego operacyjnego odbarczenia rdzenia i usunięcia przyczyny ucisku (gruźlica, nowotwór, „wypadnięty dysk” itp.).

Z wyjątkiem porażeń i niedowładów spowodowanych uciskiem na rdzeń i mózg, ustępujących po zabiegu eliminującym ucisk, w pozostałych postaciach nie ma leczenia przyczynowego. Usprawnianiem można uzyskać poprawę sprawności, leczeniem operacyjnym można znieść przykurcze, patologiczne ustawienia i częściowo dysfunkcje. Stopień poprawy jednak jest ograniczony rozległością zmian neurologicznych, a także częściowo zależy od stopnia rozwoju umysłowego i stanu psychicznego chorego (współdziałanie w usprawnianiu).

Leczenie uszkodzeń i chorób układu pozapiramidowego należy do neurochirurgii. Jedynie niezbyt nasilone objawy pozapiramidowe, a także niedużego stop-

Leave a Reply