Niezupełnie nastawione złamanie

– 2 lat i mogą utrzymywać się niedowłady spastyczne lub wiotkie. Następstwa te leczy się według ogólnie przyjętych w ortopedii zasad leczenia utrwalonych porażeń i niedowładów. Porażonych po anatomicznym przerwaniu rdzenia po złamaniu kręgów poniżej Th8 można nauczyć chodzenia o laskach i samodzielności, a także kontrolowania automatyzmu pęcherza moczowego. Nieodwracalne porażenia powyżej tego odcinka skazują chorego na korzystanie z fotela i wózka inwalidzkiego. Usprawnianie lecznicze sprowadza się wtedy do wyuczenia, jak posługiwać się wózkiem w prawie każdej sytuacji życiowej. Sprawami zatrudnienia i zdobycia zawodu, a także sprawami socjalno-bytowymi, zajmują się placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Niezupełnie nastawione złamanie i przemieszczenie, zwłaszcza po złamaniu kom- presyjnym trzonów, zaburza statykę kręgosłupa, staje się przyczyną zmian zwyrod-nieniowych i uporczywych bólów, które niekiedy zmuszają do usztywnienia kręgosłupa lub noszenia gorsetów ortopedycznych.

Leave a Reply