O funkcjonalnym połączeniu unerwienia stanowi

C ruchy, wydziela i resorbuje płyn stawowy, który będąc dializatem krwi odżywia chrząstkę, a dzięki zawartości ciał mucynowych Ułatwia poślizg powierzchni stawowych. Błona maziowa dzięki bogatemu ukrwieniu żywo reaguje odczynem wysiękowym i zapalnym na czynniki szkodliwe (uraz, zakażenie, przeciążenie, niezborny ruch itp.), a dzięki bogatemu unerwieniu spełnia rolę czucia ruchu.

O funkcjonalnym połączeniu unerwienia stawowego z układem mięśniowym świadczy fakt, że każdy proces chorobowy czy zaryglowanie stawu odbija się na stanie mięśni, wywołuje zaniki prostowników, a przykurcze zginaczy.

Przykurcze stawowe mogą być pochodzenia: ł) kostnego (nierówność i odkształcenie powierzchni i końców stawowych), 2) chrzęstnego (uszkodzenie i zwyrodnienie chrząstki zapalne, urazowe), 3) zarostowego stawów (zarośnięcie zachyłków), 4) torebkowego (zbliznowacenie, obkurczenie pozapalne, pourazowe), 5) mięśniowego (przykurcz spastyczny, odruchowy, porażenny, miostatyczny, przyrośnięcie brzuśca mięśniowego do kości pozapalne, pourazowe itp.), 6) skórnego (blizna obkurczająca po stronie zgięciowej i wyprostnej stawu).

Zadaniem mięśni, jako elementów dynamicznych narządu ruchu jest powiązanie wszystkich odcinków ciała w jedną czynnościową całość, utrzymanie narządu ruchu w pożądanym ustawieniu, np. w pozycji stojącej czy siedzącej (czynność statyczna mięśni) lub nadanie ciału lub jego odcinkom ruchu (czynność kinetyczna mięśni).

Dzięki zasadzie sumowania przestrzennego (rozchodzenie się pobudzenia na coraz to dalsze jednostki ruchowe mięśnia ), oraz dzięki sumowaniu czasowemu (zwiększenie liczby bodźców dochodzących do włókna mięśniowego), mięsień, chociaż jego włókna podlegają prawu „wszystko lub nic” , może stopniowo dawkować zależnie od potrzeb swój wysiłek, od ledwie zauważalnego zwiększenia napięcia do wysiłku maksymalnego, tj. w warunkach fizjologicznych do skrócenia długości swoich włókien o 40% i pokonania ciężaru odpowiadającego przekrojowi poprzecznemu mięśnia w cm2 pomnożonego przez 6 kg.

Leave a Reply