Obszar migracji

Obszar migracji obserwuje się na ekranie przystawki projekcyjnej sprzężonej z mikroskopem lub na ekranie z obrazem rzutowanym przez nasadkę do rysowania. Obrysowuje się zarysy pola migracji i powierzchnię pola mierzy się planimetrycznie. Stopień migracji wyraża się w procentach wg wzoru:

średni obszar migracji w obecności antygenu średni obszar migracji bez antygenu Procent zahamowania migracji = 100-% migracji.

Leave a Reply