OCENA SZCZEGÓŁOWA

Prawidłowa ocena wyniku sprawia czasem duże trudności. Badania mi-krobiologiczne zawsze stanowią tylko .wycinek pewnego stanu, pewnej fazy życiowej drobnoustroju i organizmu, które stanowią zmienne układy biologiczne. Należy zatem uwzględnić zmienność i liczebność drobnoustrojów oraz obronność organizmu, a więc zjawiska trudno wymierne, które także mogą wpływać na pozytywne lub negatywne wyniki leczenia.

Przy ocenie wyników badań otrzymanych w pracowni mikrobiologicznej bierze się pod uwagę następujące sprawy: 1. Zakres pracy w laboratorium. 2. Metodyczne możliwości mikrobiologii (a także możliwości konkretnej pracowni).

-3. Prawidłowość pobrania i przesyłania materiału. 4. Schemat badań mikrobiologicznych. Po rozpatrzeniu tych spraw przeprowadza się interpretację wyniku badania i zależnie od oceny planuje się leczenie chorego.

Leave a Reply