Ocena takiego preparatu

Ocena takiego preparatu ma pewne znaczenie w interpretacji wyniku, zwłaszcza wówczas, gdy brak jest pełnej zgodności pomiędzy wynikiem badania mikroskopowego i hodowlanego.

Czasami preparatu bezpośredniego nie wykonuje się lub tylko w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to głównie materiałów pobranych z takich miejsc organizmu, w których normalnie występuje różnorodna flora fizjologiczna.

W cyklu badania bakteriologicznego powraca się do metody mikroskopowej przy różnicowaniu wyhodowanych na pożywkach bakterii. Preparaty wykonane z pojedynczych kolonii porównuje się z tymi, które były zrobione z materiału. Można tu zastosować dodatkowe metody barwienia, np. metodę Neissera w celu wykrycia ziaren wolutyny, Lofflera – w celu wykazania metachromazji, Fleminga – w celu uwidocznienia otoczek, Moellera – w celu obserwacji zarodników i in. Niekiedy zachodzi potrzeba sprawdzenia ruchliwości badanego szczepu. W tym celu wysiewa się bakterie na pożywkę płynną i po inkubacji w odpowiednich warunkach nakłada się kroplę hodowli na szkiełko nakrywkowe, które szybko się odwraca i umieszcza na szkiełku podstawowym z wgłębieniem w ten sposób tworzy się tzw. kropla wisząca. W mikroskopie pod małym powiększeniem odnajduje się brzeg kropli, gdzie skupia się najwięcej komórek, a pod dużym obserwuje się czynny ruch bakterii.

Leave a Reply