Ocena wyników badań bakteriologicznych

-5. Ocena wyników badań bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne jest tylko badaniem pomocniczym, mającym większe lub mniejsze zna-

w poszczególnych przypadkach. Wynik tego badania może decydować o planie i kierunku leczenia, ale w połączeniu z wynikami innych badań, po krytycznym rozważeniu zalet i niedogodności metodyki badań mikrobiologicznych.

a. Ocena badania mikroskopowego. Wynik badania mi-kroskopowego należy oceniać bardzo krytycznie. Wynik ujemny nie świadczy o braku poszukiwanych drobnoustrojów w badanym materiale. Powodem może być zbyt mała ilość zarazków, np. w plwocinie musi być 100 tys. prątków w 1 ml, aby stwierdzić ich obecność w preparacie. Innym powodem może być zbyt krótkie przeglądanie preparatu. Wiadomo, że każdy preparat należy oglądać (ciągle zmieniając pole widzenia) od 5 do 10 minut, aby można powiedzieć, że „w badanym preparacie nie stwierdzono obecności drobnoustrojów”.

Leave a Reply