OCENA WYNIKÓW BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Prawidłowa i miarodajna ocena wyników badań dodatkowych, a więc i mikrobiologicznych, należy do lekarza, który opiera się na całokształcie badań laboratoryjnych i klinicznych. Porównanie rozwoju choroby i aktualnego stanu organizmu chorego z wynikami badań mikrobiologicznych pozwala na właściwą ocenę ich jakości i przydatności.

OCENA OGÓLNA. Po przeprowadzeniu badań bakteriologicznych i serologicznych przystępuje się do dokładnej analizy i oceny wyników. Ocena taka obejmuje wszystkie charakterystyczne cechy badanego zarazka i obserwowanego schorzenia. Bierze się pod uwagę:

Leave a Reply