Odczyn aglutynacji biernej

Odczyn aglutynacji biernej. Do odczynu tego używa się jako „nośników antygenu” – krwinek, lateksu (sztucznego polimeru polistyrenu) albo bentonitu, tj. specjalnego rodzaju ziemi okrzemkowej, które dobrze adsorbują rozpuszczone antygeny białkowe i wielocukrowe. Nośniki, po opłaszczeniu antygenem, dają się długo przechowywać.

Najczęściej jest dziś używany odczyn lateksowy. Lateks opłaszczony antygenem (w wytwórni) jest bardzo prosty w użyciu. Na szkiełko podstawowe kładzie się kroplę surowicy i miesza z kroplą antygenu. Po kilku minutach (odpowiednio do za-

Leave a Reply