Odczyn antystreptolizynowy

-13. Odczyn antystreptolizynowy – ASO, stosowany w ostrym gośćcu stawowym. Streptolizyna wytwarzana przez paciorkowce hemolizujące jest antygenem i wytwarza w ustroju zakażonym antystreptolizyny. W odczynie ASO wykorzystuje się jej hemolizujące działanie na krwinki zwierzęce. Do inaktywowanych surowic, rozcieńczonych od 1:200 dodaje się po 1 jedn./ml liofilizowanej, rozpuszczonej w NaCl streptolizyny. Po 15 minutach inkubacji w 37°C i związaniu się przeciwciała ze streptoli- zyną rozlewa się 5% zawiesinę krwinek króliczych. Odczytuje się po

-2 godzinach inkubacji w łaźni wodnej. Zahamowanie hemolizy świadczy 0 obecności antystreptolizyny w surowicy. Antystreptolizyny zneutralizowały streptolizynę i krwinki nie uległy hemolizie. Wynik podaje się w jednostkach (odwrotność miana), np. jeśli miano surowicy wynosi 1:800, w surowicy znajduje się 800 jednostek antystreptolizyny. W prawidłowych surowicach stwierdza się niekiedy do 200 jedn./ml, ponieważ częste są kontakty z paciorkowcami. Miano patognomoniczne jest więc wyższe od rozcieńczenia surowicy 1:200 i może być spowodowane każdym paciorkowcowym zakażeniem (w anginie, kłębuszkowym zapaleniu nerek). W ostrej chorobie reumatycznej miana są zwykle wysokie (1:800 1 wyższe).

Leave a Reply