Odczyn hemaglutynacji biernej

do tego odczynu antygenów białkowych (hormony, antygeny tkankowe, tyreoglobu- lina) lub roztworów małocząsteczkowych związków chemicznych, np. antybiotyki, Jęki.

Odczyn hemaglutynacji biernej służy do wykrywania czynnika reumatoidalnego (odczyn Waalera-Rosego w modyfikacji Svartza-Schlossmana).

Leave a Reply