Odczyn lateksowy

łączonej przez wytwórnię instrukcji) odczytuje się gołym okiem wynik aglutynacji, oznaczając go plusami od + do +++. Do zestawu wytwórnia. dołącza surowicę dodatnią i ujemną, które służą jako kontrole.

Odczyn lateksowy stosuje się do wykrywania czynnika reumatoidalnego (czynnika RF), czynnika LE w toczniu trzewnym, białka ostrej,, fazy w stanach zapalnych.

Leave a Reply