Odczyn skórny późny

-2. Odczyn skórny późny (typu tuberkulinowego). U osób uczulonych na jady wtórne występuje dodatni odczyn typu tuberkulinowego, który u osób zdrowych (takich, które nie zetknęły się z bakteriami wytwarzającymi dane jady) jest ujemny. Dodatni odczyn skórno-alergiczny wskazuje na to, że osobnik był w przeszłości zakażony homologicznym drobnoustrojem. Jeśli natomiast nastąpiła w krótkim czasie konwersja z odczynu negatywnego .na pozytywny, może to być wskazówką, że aktualnie toczy się proces zakaźny. Należy pamiętać o tym, że ogólna reaktywność skóry spada w długo trwającym zakażeniu (anergia), szczególnie w niektórych chorobach (sarkoidoza, choroba Hodgkina, w niektórych zakażeniach przebiegających z wysypką u dzieci). Podobnie może się obniżyć lub zniknąć pod wpływem dużych dawek kortykosterydów.

Bakteriami zdolnymi do wytwarzania jadów wtórnych są: prątki gruźlicy, pałeczki Brucella, pałeczki tularemii, pałeczki nosacizny, krętki blade, pałeczki wrzodu miękkiego (Haemophilus ducreyi).

Po 24 godzinach od wstrzyknięcia doskórnego 0,1 ml jadu wtórnego występuje twardy naciek z otoczką rumieniową. Osiąga on największe nasilenie po 48-72 godzinach. Przy dużej dawce jadu może wystąpić martwica. Jedynie ważnym kryterium pozytywnego wyniku jest wielkość stwardnienia. Metoda podawania antygenu może być różna.

Leave a Reply