ODCZYNY ALERGICZNE

-1. Odczyn skórny natychmiastowy (anafilaktyczny). Postać czynna występuje bezpośrednio po podaniu śródskómym przez skaryfikacj ę lub wkłucie alergenu osobie uczulonej. Odczyn osiąga maksymalne stężenie po około 20 minutach i ustępuje po 1-2 godzinach. Charakteryzuje się pokrzywką, rumieniem i silnym świądem. We krwi obwodowej i miej-

scowo występuje eozynofilia, utrzymująca się przez parę dni. Środki anty- histaminowe hamują występowanie odczynu i stosowane są w takich chorobach atopicznych, jak: astma, katar sienny, migrena, zaburzenia przewodu pokarmowego na tle alergicznym.

Postać bierna odczynu natychmiastowego manifestuje się, tak samo jak czynna. Zdrowemu ochotnikowi wstrzykuje się śródskórnie surowicę badaną w ilości 0,1 ml, a po 24 godzinach w to samo miejsce alergen. Jest to odczyn Prausnitza-Kiistnera. Postać bierna jest łatwiejsza do odczytania, niż bezpośredni odczyn u osobnika uczulonego.

Leave a Reply