Określanie wrażliwości bakterii na antybiotyki

Spośród wielu metod opracowanych w celu badania wrażliwości bakterii na antybiotyki (cylinderkowe, turbimetryczna, seryjnych rozcień- czeń, krążków bibułowych i in.) w diagnostyce rutynowej znalazła zastosowanie metoda dyfuzyjno-krążkowa. Polega ona na rozprowadzeniu 1 ml 18-24-godzinnej hodowli bulionowej badanego szczepu bakteryjnego na pożywce Muellera-Hintona w płytce Petriego i ułożeniu na niej krążków bibułowych nasyconych antybiotykami. Antybiotyki dyfun- dują do agaru i powodują zahamowanie wzrostu wrażliwych na nie drobnoustrojów.

Krążki nasycone antybiotykami są w Polsce produkowane przez Warszawską Wytwórnię Surowic i Szczepionek. Mają 6 mm średnicy i zawierają penicylinę (10 j.m.), streptomycynę (30 jxg), chloramfenikol (30 fig), oksytetracyklinę (30 jig), erytromycynę (15 !ig), neomycynę (30 !ig), klok- sacylinę (1 |xg), rifampicynę (10 jxg), ampicylinę (30 fig), gentamycynę (10 |xg) i nitrofurantoinę (200 ^g). Po ułożeniu krążków na pożywce należy ją pozostawić przez 30 minut w temperaturze pokojowej, a następnie wstawić do cieplarki na 16-18 godzin.

Przy wykonywaniu antybiogramu jest wymagane ścisłe przestrzeganie instrukcji Komitetu Ekspertów WHO, dotyczącej: 1) zastosowania odpowiedniego podłoża (jak wyżej),

Leave a Reply