Określanie wrażliwości bakterii na bakteriofagi

Określanie wrażliwości bakterii na bakteriofagi Typowanie bakterii za pomocą swoistych fagów ma na celu: a) określenie gatunku wyhodowanego szczepu bakteryjnego,

b) oznaczenie tzw. typów fagowych w obrębie jakiegoś gatunku. Pierwsze ma znaczenie w diagnostyce mikrobiologicznej, drugie – w do-chodzeniu epidemiologicznym. Poszukiwanie źródła zakażenia za pomocą fagotypowania znalazło zastosowanie przede wszystkim w zakażeniach gronkowcowych oraz w zakażeniach wywołanych pałeczkami z rodzaju Salmonella. Po określeniu typu fagowego bakterii wyhodowanych od cho-

rych poszukuje się tego samego typu wśród szczepów wyizolowanych z po-dejrzanych źródeł zakażenia. W celu wytypowania szczepu wysiewa się go podobnie, jak w przypadku antybiogramów na pożywkę stałą, a następnie nakrapla się różne bakteriofagi. W badaniach tych ważne jest liżycie odpowiedniej gęstości zawiesiny bakteryjnej i odpowiedniego miana bakteriofaga (RTD i 1000 RTD).

Leave a Reply