Onkosfery

Budowa i rozwój. Dojrzały tasiemiec osiąga 15-70 cm długości i 3 mm szerokości. Mały skoleks z czterema przyssawkami i ryjkiem uzbrojonym w drobne (od 5 do 15 |im długości) haki, ułożone w 4-7 rzędach. Haki pierwszych rzędów są zazwyczaj większe niż następnych. Liczba haków, które są słabo przytwierdzone do ryjka i łatwo odpadają, określana jest na 30-150. Strobila składa się z 60-175 proglotydów, z których każdy zaopatrzony jest w podwójny komplet narządów rozrodczych męskich i żeńskich, uchodzących do oddzielnych zatok płciowych usytuowanych na krawędziach bocznych proglotydów tuż za połową ich długości (ryc. 4.44). Pierwsze, jałowe jeszcze, proglotydy są krótkie. W miarę dojrzewania wydłużają się, przybierając ostatecznie kształt przypominający nasiona ogórka („tasiemiec ogórkowy”). W proglotydzie hermafrodytycznym widoczne są dobrze rozwinięte narządy płciowe z gonadami żeńskimi. Liczne (160-300) jądra zanikają w miarę rozwoju, siatkowatej z początku, macicy tworzącej ostatecznie torebki zawierające po 3-30 jaj inwazyjnych z onkosferami. Proglotydy maciczne o przeciętnych rozmiarach 12×3 mm odrywają się od całej strobili i częściowo z kałem, częściowo samodzielnie (zdolność aktywnego poruszania się), wydostają się przez odbyt do środowiska zewnętrznego, gdzie mogą poruszać się samodzielnie, rozsiewając torebki jajowe zarówno na sierści i skórze psa, jak i w jego otoczeniu.

Onkosfery, nawet w pozornie wyschniętych proglotydach macicznych, przeżywają długo, korzystając z ochrony nie tylko torebki macicznej, ale i grubej osłonki embrionalnej, otaczającej każdy zarodek. Onkosfery wraz z osłonką embrionalną osiągają 35-60 jam średnicy i mają kształt kulisty. Nie są one jednak źródłem inwazji dla człowieka, nawet jeśli dostaną się przypadkowo do przewodu pokarmowego, gdyż do dalszego rozwoju potrzebny jest udział żywiciela pośredniego. Rolę tę mogą odgrywać larwy pcheł (psia, kocia oraz ludzka), które połykają jaja tasiemca (narząd gębowy typu gryzącego, pozwalający na pobieranie pokarmu stałego).

Leave a Reply