Ostra rzęsistkowica mężczyzn

W ostrej rzęsistkowicy mężczyzn występują objawy zapalenia napletka i żołędzi, cewki moczowej i pęcherza moczowego. Chorzy skarżą się na świąd, pieczenie, kłucie i bóle wzdłuż przebiegu cewki moczowej oraz częstomocz. Badaniem przedmiotowym stwierdza się obrzęk, zaczerwienienie i nadżerki (koliste lub festonowate) na powierzchni żołędzi i napletka może wystąpić powikłanie w postaci stulejki. Często widoczny jest obrzęk i zaczerwienienie ujścia zewnętrznego cewki moczowej z wywinięciem przekrwionej błony śluzowej wydzielina z cewki jest obfita, ropna, śluzowa, mętna (przypominająca rozwodnione mleko) lub przezroczysta, nierzadko pienista. Czasem występuje ostre zapalenie gruczołu krokowego z podwyższoną temperaturą ciała, dreszczami, bolesnym częstomoczem, bólami w kroczu, odbytnicy i podbrzuszu. W przewlekłej rzęsistkowicy mężczyzn objawy kliniczne zapalenia napletka i cewki moczowej są mniej nasilone, okresowo nie występują zwykle utrzymuje sę poranny nieznaczny wyciek z cewki. W 85% tych przypadków dołączają się objawy przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego {pro- statitis, prostatovesiculitis), po masażu którego uzyskuje się różnie obfity wyciek białoszary, śluzowy, mętny lub przezroczysty. W preparatach z biopsji gruczołu krokowego można wykryć rzęsistki w ogniskach zmian zapalnych.

U dzieci nie znamy inwazji T. vaginalis przebiegających bezobjawowo. Obraz kliniczny rzęsistkowicy zależy m.in. od ich płci i okresu rozwojowego. Zarażenie w okresie noworodkowym lub niemowlęcym ma najczęściej charakter inwazji okołoporodowej, o przebiegu ostrym. U dziewczynek stwierdza się obrzęk i zaczerwienienie sromu, plamki lub nadżerki w przedsionku pochwy, w niektórych przypadkach – objawy zapalenia cewki moczowej oraz wyprzenia, obejmujące skórę krocza i pachwin. U chłopców spostrzega się obrzęk i zaczerwienienie ujścia cewki moczowej, objawy zapalenia napletka. U obojga płci może ujawnić się podwyższona temperatura ciała (nawet ponad 39°C), a badaniem laboratoryjnym stwierdza się ropomocz, z obecnością w moczu T. vaginalis. W późniejszym okresie, do 10 rż., rzęsistkowica występuje rzadko – u dziewcząt jest to okres tzw. spokoju narządów rodnych ma postać ostrej lub przewlekłej, jednoogniskowej lub wieloogniskowej inwazji, wiążącej się u ‘/5 obserwowanych przez nas przypadków z wadami rozwojowymi układu moczowego, często utrudniającymi odpływ moczu. U dzieci starszych przebieg rzęsistkowicy jest podobny do przebiegu u osób dorosłych.

Leave a Reply