Piyn mózgowo-rdzeniowy

Do badań pobiera się 4-5 ml płynu. Najczęstsze błędy przy pobieraniu i wysyłaniu płynów to niezachowywanie pełnej jałowości, co w następstwie daje wzrost bakterii saprofitycznych hamujących wzrost bakterii chorobotwórczych i uniemożliwia otrzymanie prawdziwego wyniku badania, oraz przetrzymywanie i przenoszenie płynu w niskiej temperaturze, co powoduje obumarcie meningokoków. Płyn należy przechowywać i przenosić w termosie o temperaturze około 30°C.

Mocz. Do badań bakteriologicznych mocz o objętości 7-10 ml tak od kobiet, jak i od mężczyzn należałoby pobierać za pomocą jałowego cewnika. Inne sposoby pobierania powodują, że wyrastają bakterie niepatogenne, saprofityczne, poważnie utrudniające lub uniemożliwiające właściwą ocenę wyników badania.

Leave a Reply