Po wniknięciu prątków

Poza ilością i zjadliwością prątków, które wniknęły, na zakażenie mają wpływ czynniki organizmu zakażonego, jak wiek, warunki bytu, przebyte lub aktualne choroby. Wpływ ma też pora roku.

Po wniknięciu prątków nie musi dojść natychmiast do objawów chorobowych, zakażenie może mieć przez długi czas charakter utajony. Podczas zakażenia frakcja białkowa uczula ustrój. Manifestacją toksyczności prątków jest więc wywoływanie nadwrażliwości uzależnione od ilości bakterii w tkankach.

Prątki mnożą się początkowo po wniknięciu do organizmu w sposób niekontrolowany, potem zostają zahamowane przez mechanizmy odpornościowe i ustala się równowaga drobnoustrój-organizm zakażony. W dalszym okresie dochodzi do załamania odporności, następuje znowu namnożenie się prątków. Czas trwania wyżej wymienionych 3 okresów zależy od naturalnej odporności, od wirulencji i ilości wnikających prątków.

Leave a Reply