Podobne działanie wywiera ochratoksyna

Podobne działanie wywiera ochratoksyna, kompleks wydzielany przez Aspergillus ochraceus. Pénicillium wydzielają również toksyny wywołujące zatrucia zwierząt.

W drugiej grupie toksyn atakujących człowieka są toksyny z grzyba Fusarium sporotrichiella i Fusarium graminearum, które wpływają na układ krwiotwórczy (zmniejszona produkcja elementów krwi). Jest to dziedzina, która na pewno będzie przedmiotem badań w najbliższej przyszłości, ponieważ stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt (karcinogeny!).

Leave a Reply