Posiane podłoża

Materiał należy wysiewać tak, aby była jak największa szansa uzyskania pojedynczych kolonii najlepszą metodą jest trzykrotne przepalanie ezy.

Posiane podłoża wstawia się do cieplarki o temperaturze 310 K (37°C), wyjątkowo prowadzi się hodowlę w wyższych lub niższych temperaturach. W zależności od zapotrzebowania na tlen atmosferyczny stosuje się hodowlę tlenową lub beztlenową. Niektóre gatunki bakterii (Brucella, Neisseria gonorrhoeae) lepiej namnażają się w obecności ok. 10% C02. Dwutlenek węgla wprowadza się do specjalnych szczelnie zamkniętych naczyń, w których umieszcza się pożywki z wysianym materiałem. Prostszym sposobem jest umieszczenie hodowli pod kloszem, gdzie znajduje się mieszanina kredy i kwasu siarkowego.

Po 24-48 godzinach ogląda się wzrost drobnoustrojów na posianych podłożach, co już czasami pozwala na rozpoznanie rodzaju bakterii, a jest to możliwe wówczas, gdy kolonie mają charakterystyczny wygląd na określonej pożywce. Częściej jednak uzyskana hodowla wymaga dalszego różnicowania, mającego na celu odróżnienie gatunków chorobotwór-

Leave a Reply