Postacie promastigota

Postacie promastigota dostają się do makrofagów żywiciela, wykorzystując re-ceptory komplementarne receptor taki składa się z dwóch cząsteczek, a mianowicie lipofosfoglikanu i glikoproteiny. Glikoproteina (gp 63) i lipofosfoglikan (LPG) ułatwiają połączenie postaci promastigota z receptorami powierzchniowymi makro- faga, jego proteazy zaś warunkują przeżywanie postaci amastigota w kwaśnych fa-

Chorobotwórczość. L. tropica wywołuje leiszmaniozę skóry (leishmaniosis cu- tis) Starego Świata, o okresie wylęgania od kilku miesięcy do roku, występującą w postaci ostrej i przewlekłej, często nazywaną wrzodem wschodnim. Postać ostrą charakteryzuje ogniskowa martwica mokra (o okresie wylęgania 1-8 tyg.), a przewlekłą – ogniskowa martwica sucha (okres wylęgania 6-18 mieś.). Zmiany chorobowe ogniskowe mogą być wywołane przez wszystkie omawiane gatunki dotyczą zwykle okolic skóry najczęściej narażonych na ukłucia owadów, a więc twarzy, szyi,

Leave a Reply