Postępy w ortopedii

Mimo wielkich postępów ortopedii i neurologii ciągle jeszcze, stanowczo zbyt często, podejście lekarzy do zagadnienia bólów krzyża nacechowane jest defetyzmem. Usprawiedliwieniem tego faktu jest, być może, zbyt małe zainteresowanie społeczności lekarskiej tematyką bólów krzyża, w związku z koniecznością rozległych studiów zarówno z dziedziny anatomii, jak i ortopedii, radiologii, neurologii i neurochirurgii.

Co więcej, nawet w naukowych pismach i publikacjach ciągle jeszcze zagadnienie bólów krzyża jest niepotrzebnie zbyt komplikowane, co dowodzi, że autorzy artykułów czują się niezbyt pewnie w omawianym przez siebie zagadnieniu.

Wynikiem niewielkiej wiedzy lekarzy dotyczącej istoty bólów krzyża jest to, że nierzadko cierpiący chorzy nie są leczeni przyczynowo, lecz odsyłani od specjalisty do specjalisty w celu wyszukania coraz to nowej, rzekomej przyczyny bólów. Postępowanie takie jest wysoce szkodliwe społecznie z racji niebywałej częstości tej choroby. Niestety, jak dotąd, zagadnienie bólów krzyża doczekało się należnego traktowania jedynie w nielicznych ośrodkach ortopedycznych kraju, z których na czoło wysunęły się: Wrocław – prof. G. Świderski, Warszawa – prof. D. Tylman, prof. S. Rudnicki, prof. S. Malawski, prof. J. Haftek, Gdańsk – prof. A. Hlavaty, Szczecin – prof. T. Żuk.

Leave a Reply