Pożywka Mullera i Kauffmanna (dla pałeczek jelitowych).

Przygotowanie: 45,0 g węglanu wapniowego wyjałowić na sucho w kolbie Erlen- mayera o pojemności 2000 ml 413 K (140cC) przez 2 h, dodać 900,0 ml jałowego bulionu zwykłego, dobrze wymieszać, po czym dodać 100,0 ml 50%t roztworu tiosiarczanu sodowego wyjałowionego w parze bieżącej i 20 ml roztworu Lugola świeżo przyrządzonego (jodu 20,0 g, jodku, potasu 25,0 g, wody destylowanej 100,0 ml), ponadto dodać 10,0 ml wodnego roztworu zieleni brylantowej (ewentualnie zieleni malachitowej) i 50,0 ml jałowej żółci wołowej. Pożywkę rozlać po 10,0-15,0 ml do probówek, ciągle mieszając zawartość kolby w celu równomiernego rozdzielenia kredy. Po-żywkę wyjałowić w parze bieżącej.

Są to pożywki stałe, na których – zależnie od właściwości biochemicznych lub cech biologicznych – kolonie drobnoustrojów wykazują różnice mające znaczenie diagnostyczne.

Przygotowanie: Fosforan potasowy, pepton i agar rozpuścić w wodzie, doprowadzić pH do 7,3-7,4. Zagotować, dodać cukry i barwniki, rozlać do kolb lub butelek. Wyjaławiać w temp. 390 K (117°C) przez 20 min. Po wyjałowieniu pH powinno wynosić 7,2. Na podłożu tym rosną pałeczki rodziny Enterobacteriaceae.

Leave a Reply