Pożywka z 10% laktozy

sacharozy, maltozy i mannitolu. Po rozkładzie cukru przez bakterie podłoże barwi się na żółto, a w zbiorniczku może zebrać się bańka gazu.

b. Pożywka z 10% laktozy. Do rozcieńczonej (1%) wody peptonowej w ilości 100,0 ml dodać 10,0 g laktozy, rozpuścić i dodać 0,2 ml 1,6% etanolowego roztworu purpury bromokrezolowej, przesączyć przez filtr Seitza i jałowo rozlać po 1,5 ml do probówki o wymiarach 10-12X100 mm. Na pożywkę wlać jałową parafinę, tak aby warstwa miała 5 mm grubości. Jałowość sprawdzić w cieplarce. Po rozkładzie laktozy przez badane bakterie zachodzi zmiana zabarwienia z fioletowopurpurowego na żółte.

c. Woda peptonowa 10% służy do wykrywania indolu. Indol powstaje podczas przemiany tryptofanu. Po 24 h inkubacji badanych bakterii należy dodać odczynnik Ehrlicha A i B. W razie obecności indolu na pograniczu odczynnika i pożywki pojawia się malinowy pierścień.

Leave a Reply