Pożywka z mocznikiem wg Singera

d. Pożywka z mocznikiem wg Singera. Wykonanie: w 1000,0 ml wody destylowanej rozpuścić 5,0 g NaCl i 20 g peptonu. Zmieszać ze sobą 20 ml 0,2% etanolowego roztworu błękitu bromotymolowego i 10 ml 0,2% etanolowego roztworu czerwieni krezolowej. Mieszaninę tę dodać do pożywki i za pomocą 1 mol NaOH doprowadzić pH do 7,2 do 7,4 (zielony kolor). Sterylizować w autoklawie 390 K (117°C) przez 30 min.

-20% wodny roztwór mocznika przesączyć przez filtr Seitza i 40 ml tego roztworu dodać jałowo do pożywki. Jeśli kolor pożywki się nieco zmieni, to należy sprawdzić pH (powinno być 7,2-7,4) i w razie potrzeby doprowadzić kolor do zielonego przez dodanie jednego ze wskaźników. Rozlać do probówek po 2-3 ml. Jałowość sprawdzić w cieplarce. Bakterie rozkładające mocznik powodują zmianę barwy na intensywnie niebieską.

e. Pożywka żelatynowa, po 24 h inkubacji wysianych bakterii należy ją wstawić do lodówki, aby zobaczyć, czy żelatyna skrzepnie. Jeśli bakterie zawierają enzym – żelatynazę, pożywka nie krzepnie, jest płynna.

Leave a Reply