Preparaty bezpośrednie

Chorobotwórczość. Nie została udowodniona, jednak za pewnym wpływem za-rażenia na przebieg procesów zapalnych może przemawiać częstsze niż u zdrowych występowanie pełzaka u ludzi ze zmianami błony śluzowej jamy ustnej, zapaleniem zatok przynosowych lub migdałków podniebiennych, wykrywano też tego pierwotniaka w treści ropni płuc (konieczne różnicowanie z E. histolytica). Ostatnio opisano przypadki inwazji E. gingivalis w narządach rodnych kobiet (USA).

Wykrywanie. W preparatach bezpośrednich, w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 0,1% roztworze safraniny w 0,9% roztworze NaCl, z zeskrobin błony śluzowej policzka, dziąseł lub przestrzeni międzyzębowych, ocenianych w mikroskopie fazowo-kontrastowym, widoczne są wolno pełzające pierwotniaki. W preparatach utrwalonych alkoholem metylowym i barwionych barwnikiem Giemsy lub Wrighta można znaleźć różnokształtne trofozoity z okrągłym jądrem i kariosomem położonym ekscentrycznie. Największą wykrywalność uzyskaliśmy za pomocą hodowli na prostych podłożach, np. Simića, gdy do stałej części pożywki dodano treść uzyskaną po płukaniu jamy ustnej 0,9% zbuforowanym roztworem chlorku sodu (pH 6,8).

Leave a Reply