Proces zwyrodnieniowy

Niekiedy nowa kość odkłada się głównie na przedniej i przyśrodkowej powierzchni górnych wyrostków stawowych. W wyniku tego kanał boczny, którego tylną ścianę stanowi górny wyrostek stawowy, a ścianę przednią krążek międzykręgowy i przyległe trzony kręgów, staje się wąski i dochodzi do „usidlenia” korzeni. Do zwężenia kanałów bocznych może też dochodzić w inny sposób – w miarę zwężania się krążka międzykręgowego dochodzi do zbliżenia się do siebie trzonów kręgów. Wynikiem tego jest podwichnięcie stawów międzywyrostkowych -wyrostek górny przesuwa się do góry i do przodu. Przesunięcie do przodu górnego wyrostka stawowego zwęża otwór międzykręgowy, a co ważniejsze – kanał boczny położony przyśrodkowo do otworu. W wyniku tego podwichnięcia dochodzi do bocznego „usidlenia” korzenia, a na przedniej powierzchni górnego wyrostka stawowego odkłada się nowa kość. Kiedy proces zwyrodnieniowy dotyczy zarówno centralnego kanału kręgowego, jak i kanałów bocznych, dochodzi do powstania stenozy centralnej i bocznej.

Proces zwyrodnieniowy rozpoczyna się najczęściej na poziomie L4-L5. Stąd może szerzyć się w obu kierunkach. W wyniku niestabilności (nadmierna ruchomość) lub zwłóknienia (ograniczenie ruchomości) na jednym poziomie przeciążenia kręgosłupa przenoszą się na sąsiadujące poziomy. W ten sposób dochodzi do pojawienia się zmian zwyrodnieniowych w innych stawach międzywyrostkowych i stawach międzytrzonowych oraz do powstania stenozy wielopoziomowej.

Leave a Reply