Przeprowadzone badania Frymoyera

Przeprowadzone badania wykazały, że ze zwolnień chorobowych częściej korzystają osoby z niższym ilorazem inteligencji i wykształceniem, o niższym statusie socjoekonomicznym oraz z małym zaangażowaniem w wykonywaną pracę (mała odpowiedzialność zawodowa). Badania przeprowadzone przez Czopika wykazały, że o wiele częściej chorują niewykwalifikowani robotnicy, rolnicy z PGR oraz niższego szczebla urzędnicy niż np. tzw. osoby na stanowiskach, piastujące odpowiedzialne funkcje w zakładach pracy, rzemieślnicy, osoby wykonujące wolne zawody, prywatni handlowcy oraz rolnicy gospodarujący na własnej ziemi. Częste zwolnienia są także u osób z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwowymi i psychicznymi oraz nadużywających alkoholu.

W wielu przypadkach bólów kręgosłupa nic nie przynosi ulgi: ani leżenie w łóżku, ani operacja, ani zawieszanie na rękach. Niejednokrotnie ból kręgosłupa jest natury psychologicznej. Niektórzy twierdzą, że w 80% przypadków ból wynika nie ze schorzeń organicznych, lecz z różnych stresów, zmartwień i zaburzeń psychicznych.

Leave a Reply