Przy ocenie wyniku badania

Przy ocenie wyniku badania należy zwracać uwagę na to, czy określono patogenność (zjadliwość, toksyczność) izolowanego szczepu, czy określono gatunek zarazka oraz jego wrażliwość na działanie antybiotyków i che- mioterapeutyków. O znaczeniu i ocenie tego ostatniego badania dyskutuje się w rozdziale o antybiotykach.

c. Ocena identyfikacji zarazka. Bardzo ważna w ocenie badania jest decyzja, czy izolowany i badany zarazek należy do drobnoustrojów chorobotwórczych, czy jego cechy odpowiadają podejrzeniu klinicznemu. Chodzi tu o zgodność lub prawdopodobieństwo, że wyosobniony szczep stanowi etiologiczną przyczynę obserwowanej jednostki chorobowej. Przy ocenie badania należy zawsze liczyć się z możliwością nosicielstwa zarazków chorobotwórczych i z tego względu nie zawsze można wiązać wyhodowany gatunek zarazka z aktualnymi objawami klinicznymi. Sprawę nosicielstwa należy rozpatrywać w oparciu o całość badań klinicznych i dodatkowych indywidualnie dla każdego chorego.

Nosicielstwo jest stanem (współżyciem) niekorzystnym tak dla chorego albo nosiciela (możliwość zakażenia endogennego, np. gronkowcem), jak

Leave a Reply