Przygotowanie agaru z krwią

ą. Przygotowanie agaru z krwią. Jałowy agar zwykły rozpuszcza się przez zagotowanie w aparacie Kocha. Po ostrożnym oziębieniu agaru do 317-320 K (44-47°C, dodaje się 5°/o krwi baraniej lub innej i natychmiast rozlewa się pożywkę na płytki Petriego (rzadko do probówek). Uwaga: Agar krzepnie w 315 K (42°C).

b. Przygotowanie agaru z surowicą. Metoda jest taka jak przy agarze z krwią. Dodaje się 1-5% surowicy zwierzęcej. c. Przygotowanie agaru cukrowego. Do bulionu cukrowego, przed ostatnim etapem wyjaławiania, dodaje się sproszkowany agar w ilości 2,5°/o i zagotowuje w aparacie Kocha. Pożywkę rozlewa się na płytki Petriego lub do probówek. Agar cukrowy można wzbogacić krwią baranią 1-S°/i>.

Przygotowanie: Agar rozpuścić w aparacie Kocha, dodać glukozę i glicerol. Wyjaławiać dwu- lub trzykrotnym gotowaniem w aparacie Kocha przez kolejne dni. Po ostatnim zagotowaniu rozlać do płytek Petriego lub probówek.

Leave a Reply