Riketsje występujące na terenie Polski

Poniżej zostaną omówione riketsje występujące na terenie Polski. Należy jednak pamiętać, że przy obecnie wzmożonym ruchu turystycznym oraz na skutek innych kontaktów z różnymi krajami można zetknąć się z chorymi na riketsjozy nie występujące lub rzadko występujące w Polsce.

Riketsja duru plamistego epidemicznego (Rickettsia prowazekii) Riketsja ta została wykryta przez da Rocha Lima w 1916 r. Nazwa gatunkowa wywodzi się od nazwisk dwóch badaczy: Rickettsa i Prowazeka, którzy podczas badań nad tymi zarazkami zakazili się i zmarli.

Morfologia. Są to drobne pałeczki o wymiarach 0,3X0,5 ^m. W preparatach barwionych metodą Giemsy lub Macchiavello barwią się na kolor purpurowoczerwony. Ułożone są one bezładnie w cytoplazmie komórki gospodarza. W komórce występują trzy antygeny: rozpuszczalny, komórkowy (somatyczny) oraz frakcja toksyczna.

Leave a Reply