Rodzaj Cephalosporium

Przedstawicielem rodzaju Cephalosporium jest Cephalosporium acre- monium. Ogłoszono dotąd kilkadziesiąt przypadków grzybicy powłok ze-wnętrznych, przebiegającej z wytworzeniem guzów podobnych do kilaków.

Grzyb rozwija się na pożywce Sabourauda i innych pożywkach specjalnych. Kolonie mają kolor bladoróżowy i szybko wyrastają. W dalszym stadium rozwoju powierzchnia kolonii staje się mączasta i traci zabarwienie. Mikroskopowo stwierdza się grzybnię powietrzną z licznymi konidioforami, na szczycie których ułożone są wiązki wydłużonych spor.

Leave a Reply