Rodzaj Coccidioides

W Argentynie, Kalifornii i innych regionach Ameryki występuje kok- cydiomykoza wywołana grzybem Coccidioides immitis, należącym do klasy Ascomycetes. Został on wykryty przez Rixforda i Gilchrista w 1896 r. Różni się od innych grzybów tej grupy brakiem pączkowania. Rozmnaża się przez tworzenie endogennych spor.

Początkowo choroba wywołana Coccidioides immitis przebiega najczęściej jako zakażenie górnych dróg oddechowych z wysoką gorączką. Po kilku tygodniach występują guzy (erythema nodosum) w płucach. Ogniska przypominają pierwotne ogniska gruźlicze. W miejscach początkowo dobrotliwych guzów mogą powstać jamy, które nigdy nie ulegają zwapnieniu, czym różnią się od jam gruźliczych i jam wytworzonych w histoplazmozie. Guzy powstają też często na odsłoniętych częściach skóry, szczególnie w okolicy twarzy i szyi. Zarówno z płuc, jak i guzów

skórnych może się rozwinąć uogólnione zakażenie. Kilka tygodni po zakażeniu stwierdza się swoistą nadwrażliwość na kokcydioidynę. Choroba przebiega czasem bezobjawawo i dopiero na sekcji stwierdza się blizny po guzach.

Leave a Reply