Rodzaj Entamoeba

Wspólną cechą pierwotniaków należących do pełzaków jest brak błony komórkowej i ruch za pomocą pseudopodiów (nibynóżek). Wysuwane w dowolnym miejscu komórki powodują zmianę jej kształtu. Równocześnie opływają cząsteczki pokarmu, ułatwiając jego fagocytozę i wydalając części nie strawione. Rozmnażają się przez podział na dwie części, tworzą cysty, które zostają wydalone z kałem. Pełzaki spotykane u człowieka należą do rodzajów Entamoeba, Endolimax, Jodamoeba i Dientamoeba.

Wielkość komórki, ilość jąder, zawartość glikogenu, wielkość cyst i ilość zawartych w nich jąder stanowią cechy różnicujące. Można je stwierdzić w preparatach barwionych. Wilgotne preparaty utrwala się metanolem, z dodatkiem 5 objętości kwasu octowego lodowatego, następnie barwi się przez 2 minuty mieszaniną (1:1) alkoholowego roztworu hematoksyliny

i kwasu solnego. Po spłukaniu wodą odbarwia się 3% alkoholem z kwasem solnym aż do ukazania się niebieskiego zabarwienia. Można również zabarwić 2% roztworem eozyny. Ameby mają wówczas postać białych plam na czerwonym tle.

Leave a Reply