Rodzaj Histoplasma

Histoplasma capsulatum (Darling, 1906 rok) jest drobnym, owalnym, drożdżowatym, pączkującym grzybem, wywołującym histoplazmozę. Należy on do rodzaju Histoplasma, klasy Fungi imperfecti. Komórki mają wielkość 2 do 4 [im i rozwijają się przeważnie wewnątrzkomórkowo w mo- nonuklearnych komórkach krwi obwodowej, w makrofagach szpiku kostnego i śledziony. Dlatego chorobę nazywa się czasem cytomykozą.

Na agarze z krwią lub pożywce Sabourauda tworzy białe, gładkie kolonie, przypominające kolonie białych gronkowców. Preparaty z hodowli w temperaturze pokojowej wykazują grzybnię powietrzną i grubościen- ne, duże*”(8-20 !.im) artrospory z palczastymi wypustkami. Stanowią one ważną wskazówkę diagnostyczną.

Zakażenie następuje prawdopodobnie drogą inhalacyjną. Czasem przebieg jest bezobjawowy, drobne zapalne ogniska ulegają zwapnieniu. Po masywnym zakażeniu choroba przebiega pod postacią zapalenia płuc. Szczególnie często grzyb atakuje system retikuloendotelialny. Dochodzi

Leave a Reply