Rodzaj Rhizopus

Grzyby tego rodzaju tworzą grube, jasne, rozgałęziające się strzępki, bez przegród poprzecznych, posiadające struktury podobne do korzeni. Sporangiofory podobne do pleśniaka Mucor są wypełnione brązowymi sporami. Kolonie na pożywce sztucznej są puszyste, białe, potem szare. Zanieczyszczają one często hodowle bakterii, czasem wywołują jednak zakażenia dróg oddechowych.

GRZYBICE WYSTĘPUJĄCE POZA EUROPĄ Rodzaj Blastomyces. Jest to grzyb drożdżopodobny, okrągły, grubościenny, wytwarzający tylko jeden pączek. Należy do rodzaju Blastomyces, klasy Fungi imper- jecti. W hodowli na izwykłych podłożach kolonie rozwijają się powoli, zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w 310 K (37°C). Kolonia w temperaturze pokojowej wygląda jak kłębek waty. Składa się ona z nitek i konidiów okrągłych i gruszkowa tych. W 1898 roku Gilchrist i Stokes pierwsi opisali Blastomyces dermatitidis. Grzyb wywołuje blastomyko- zę – zakażenie przebiegające z wytworzeniem tkanki ziarninowej i ropni w skórze, z przerzutami przez krew do narządów wewnętrznych i kośćca. Przebieg zakażenia wykazuje podobieństwo do gruźlicy. Ogniska w skórze występują przeważnie w miejscach eksponowanych. Z narządów wewnętrznych najczęściej są zaatakowane płuca. Nigdy natomiast nie stwierdzono zakażenia przewodu pokarmowego. Blastomyces dermatitidis wywołuje nadwrażliwość, którą można stwierdzić • odczynem skórnym, jednak pewien odsetek ludzi zdrowych reaguje na blastomycynę.

Leave a Reply