Rozpoznanie złamania w związku

Rozpoznanie złamania w związku z powierzchownym położeniem obojczyka jest łatwe. Trzeba odróżniać złamanie barkowego końca obojczyka od zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego.

Powikłania: uszkodzenie lub ucisk końcami odłamu splotu ramiennego, tętnicy podobojczykowej, a nawet osklepka opłucnej.

Pierwsza pomoc polega na założeniu temblaka, chustki trójkątnej, lub też na przybandażowaniu kończyny do klatki piersiowej.

Przed unieruchomieniem nastawia się przemieszczenie wyciągiem osiowym, ręcznym, i uniesieniem odłamu obwodowego drogą odwodzenia i uniesienia barków. Najkorzystniejszym unieruchomieniem jest opatrunek ósemkowy {stelia dorsi), w razie potrzeby uzupełniony szyną Grucy. Złamania bez przemieszczeń leczy się unieruchomieniem w opatrunku Desaulta.

Złamania zrastają się w ciągu 3-4 tygodni. Zespolenie operacyjne wskazane jest wyjątkowo, w złamaniach wieloodłamowych i powikłaniach. Zrost opóźniony lub brak zrostu obserwuje się częściej po leczeniu operacyjnym niż zachowawczym.

Złamanie łopatki (fractura scapulae) powstaje najczęściej w następstwie urazu bezpośredniego, łącząc się nieraz ze złamaniami żeber i kręgosłupa. Złamanie może obejmować szyjkę, panewkę oraz wyrostki barkowy i kruczy. Przejawia się boles- nością w czasie ruchów kończyną górną. Pozostałe niewielkie przemieszczenia nie ograniczają funkcji kończyny.

Leczenie – unieruchomienie w opatrunku Desaulta w ciągu 3-6 tygodni. Następnie konieczne jest usprawnienie ruchów barku, zwłaszcza u ludzi starszych.

Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego (1uxatio acromioclavicularis) powstaje w wyniku upadku na bark lub na wyprostowaną rękę. Jeżeli rozerwane zostaną wszystkie więzadła stawu, obojczyk przemieszcza się do góry, a łopatka, pociągana ciężarem kończyny, opada ku dołowi. Występujący pod skórą obwodowy koniec obojczyka tworzy charakterystyczny „schodek”, który po naciśnięciu obniża się, dając objaw klawisza. Przerwanie tylko więzadła barkowo-obojczykowego z zachowaniem więzadeł stożkowatego (lig. conoideum) i czworobocznego (lig. trapezo- ideuni) powoduje tylko nadwichnięcie (subluxatio).

Leave a Reply