Rzęsistkowica u ludzi – zwalczanie

W zwalczaniu rzęsistkowicy u ludzi największe znaczenie mają pochodne 5-ni- troimidazolu: metronidazol (Metronidazol, Flagyl, Clont), tinidazol (Tinidazol, Fasi- gyn, Simplotan), ornidazol (Tiberal, Avrazor), nimorazol (Esclama, Naxogin), sekni- dazol (Fagentyl). Podawane doustnie szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego, osiągając już po 30-90 min lecznicze stężenie w płynach ustrojowych wydalane z moczem produkty rozkładu tych związków mają również bardzo silne działanie rzęsistkobójcze, jeszcze 2-3 dni po przyjęciu leku. Znaczna jego ilość wchłania się także z błony śluzowej pochwy, w czasie stosowania miejscowego. Do trzeciego trymestru ciąży nie jest wskazane podawanie tych leków przeciwrzęsistko- wych we wcześniejszych okresach zaleca się dopochwowe stosowanie leków

ograniczonym wchłanianiu, np. chlorchinaldol, trichomycynę, natamycynę (Pima- fucin), których skuteczność nie zawsze jest zadowalająca. W przypadkach ostrej rzę-sistkowicy u kobiet ciężarnych bywa konieczne podanie dopochwowe metronidazo- lu lub ornidazolu (500 mg na dobę, przez kilka dni).

Leave a Reply