Skala punktowa Domżała

Skala punktowa zaproponowana przez Domżała, jakkolwiek wprowadzająca pewien porządek w mocno subiektywne oceny chorych przez Komisje do Spraw Orzecznictwa ZUS, ma wiele braków, od których nie są zresztą wolne podobne skale stosowane na świecie.

Przykładowo czas trwania dolegliwości oraz pobyt w szpitalu z powodu bólów krzyża nie mogą świadczyć na korzyść chorego, gdyż przy odrobinie sprytu i szczęścia nadspodziewanie łatwo można w naszym kraju uzyskiwać długoterminowe zwolnienia z pracy oraz być leczonym w szpitalu. Poważnie należy przeto traktować leczenie szpitalne jedynie na oddziałach i w klinikach zajmujących się bólami krzyża, a takich w Polsce jest tylko kilka.

Obecność objawów bólowych musi być dobrze udokumentowana testami obiektywnymi.

Zmiany radiologiczne tylko wyjątkowo mogą decydować o rozpoznaniu i to pod warunkiem, że są oceniane przez bardzo doświadczonego radiologa specjalizującego się w problematyce ortopedycznej.

Inne dowody, jak wynik EMG, badania płynu mózgowo-rdzeniowego itp., mogą być uwzględniane jedynie w korelacji z objawami klinicznymi.

Wbrew powszechnemu przekonaniu wykonywany zawód ani też wiek nie mają większego znaczenia, gdyż bóle krzyża częściej występują u osób prowadzących siedzący tryb życia i pracy niż u wykonujących pracę fizyczną.

Leave a Reply