Skierowanie materiału

Wraz z próbką materiału wysyła się do pracowni skierowanie napisane według następującego schematu: Pieczątka szpitala (kliniki) z adresem, nazwa oddziału, data, do jakiej pracowni wysyła się materiał, dokładna informacja co do kierunku badania, nazwisko i imię chorego, przypuszczalne lub ustalone rozpoznanie, podpis i pieczęć lekarza.

Skierowanie takie powinien pisać lekarz. Zapobiega to powstawaniu pomyłek i nieporozumień. W skierowaniu specjalnie zaznacza się następujące rodzaje badań: wykonanie oporności na antybiotyki rzadko stosowane, np. polimiksyna, nowobiocyna, oleandomycyna, wykonanie sul- fonamidowrażliwości, wykonanie wrażliwości na chemioterapeutyki (PAS, HKIN, furadantyna), wykonanie badania w kierunku prątków gruźliczych, wykonanie próby biologicznej na zwierzętach, wykonanie próby w kierunku promienicy i Candida albicans, wykonanie autoszczepionki. Wypisywanie skierowań w formie skróconej, bez dokładnego określenia kierunku badania, jest jedną z przyczyn niepełnego wykonania badań bakteriologicznych. Ścisłość i chęć dobrej współpracy między lekarzem a bakteriologiem w dużym stopniu wyraża się w sposobie pisania skierowań, w ich jasności i dokładności.

Leave a Reply