Skutecznym lekiem jest amfoterycyna B

Do badań laboratoryjnych przysyła się plwocinę, ropę, wysięki, materiał ze zmian skórnych. Poza badaniem mikroskopowym i hodowlą można szczepić myszy, świnki morskie i króliki, które padają po 3-10 dniach. Odczyn wiązania dopełniacza i odczyny precypitacyjne, wykazujące pozytywne wyniki, mają pewną wartość diagnostyczną.

Skutecznym lekiem jest amfoterycyna B, jeśli stosuje się ją przez kilka tygodni. Dobre wyniki uzyskuje się po chirurgicznym usunięciu ogniska.

Zakażenia występują w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Człowiek zakaża się prawdopodobnie drogą powietrzną lub przez uraz. Choroba występuje przeważnie u mężczyzn między 20-40 rokiem życia. Ostatnio drożdżaka izolowano z ziemi. Naturalne zakażenia spostrzegano u psów i koni. Nie przenosi się ono z człowieka ra człowieka.

Leave a Reply