SPORZĄDZANIE AUTOSZCZEPIONKI

Autoszczepionkę, czyli szczepionkę z „własnych” bakterii chorego, wykonuje się według następującego schematu: a. Izolacja z badanego materiału zarazka lub zarazków odpowiedzialnych za dany stan kliniczny.

b. Wyosobnienie poszczególnych szczepów bakteryjnych (jeśli uzyskano hodowlę mieszaną) i przesianie ich na agar skośny lub bulion cukrowy. c. Spłukanie 18-24-godzinnej hodowli fizjologicznym roztworem NaCl, odwirowanie i trzykrotne przepłukanie.

d. Sporządzenie zawiesiny o gęstości 3X10® komórek/ml w płynie fizjol. z dodatkiem 0,5% fenolu. e. Ogrzewanie zawiesiny w łaźni wodnej o temperaturze 343 K (70°C) przez 1-1,5 h.

Leave a Reply