SPOSOBY PRZECHOWYWANIA I PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW

Przechowywanie i przesyłanie materiału do pracowni kryje w sobie szereg możliwości popełniania błędów, które mogą mieć decydujący wpływ na końcowy wynik badania. Zasadą jest jak najszybsze dostarczenie materiału do pracowni. Nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza gdy pracownia znajduje się w dużej odległości. Przy kilkugodzinnym przechowywaniu lub przesyłaniu na pewne odległości należy pamiętać, aby drobnoustroje nie zginęły i dlatego niektóre materiały wymagają specjalnych zabiegów.

Płyn mózgowo-rdzeniowy zawierający ewentualnie meningokoki należy utrzymywać w termosie lub termostacie o temperaturze 26-40°C. W niskiej temperaturze meningokoki giną.

Leave a Reply