Środek ciężkości ciała

Człowiek w rozwoju filogenetycznym musiał wytworzyć sobie mechanizmy stania i poruszania się na dwu nogach, a niekiedy również na jednej. Stało się to możliwe dzięki przeniesieniu środka ciężkości na płaszczyznę utworzoną przez oparcie na podłożu stóp. Przednie i tylne zewnętrzne ich krańce tworzą czworobok podparcia. U człowieka stojącego na jednej nodze środek ciężkości przenosi się nad płaszczyznę utworzoną przez oparcie na podłożu pięty i głów I i V kości śródstopia. Utrzymanie równowagi na jednej nodze jest trudne, ponieważ ten trójkąt podparcia jest o wiele mniejszy od czworoboku podparcia w czasie stania na obu nogach.

Środek ciężkości ciała znajduje się w punkcie przecięcia trzech płaszczyzn, z których każda dzieli ciało na dwie równoważne części są to płaszczyzny strzałkowa, czołowa i horyzontalna. Punkt ten znajduje się u dorosłych w okolicy II kręgu krzyżowego i zależnie od budowy osobniczej może się przemieszczać w każdym z wymienionych kierunków.

Leave a Reply