Stan krążka międzykręgowego na podstawie badania radiologicznego

Należy wystrzegać się zbyt pochopnego wnioskowania o stanie krążka między- kręgowego na podstawie badania radiologicznego, nawet na podstawie wyraźnego zwężenia szpary między trzonowej zdecydowanie niedopuszczalne jest łączenie uporczywych bólów krzyża ze zmianami w płytkach granicznych, wyroślami i zwapnieniami na krawędziach trzonu, uogólnioną osteoporozą, zmianami beleczkowania trzonów oraz z ustawieniem wyrostków kolczystych.

W tym miejscu należy dodać, że dla prawidłowej interpretacji kształtu kręgosłupa i przestrzennej konfiguracji kręgów oraz wzajemnego stosunku czynnościowych jednostek kręgosłupa (dwa sąsiednie kręgi z łączącym je krążkiem międzykręgo- wym) niezbędne są zdjęcia wykonywane w pozycji stojącej, przy czym konieczne są radiogramy boczne w 4 ustawieniach tułowia: w przeproście, wyproście, zgięciu tułowia (niepochylaniu miednicy!) pod kątem 30° i 60° (tzw. zdjęcie czynnościowe).

Szerokie rozpoznawanie tzw. obsuwów kręgów jest niepoważne, a co więcej – ma działanie fatalistyczne, gdyż jedynym wyjściem z sytuacji byłoby wówczas usztywnienie „obsuwającego się” kręgu inne leczenie, w tym ćwiczenia mięśni, byłoby niecelowe, zważywszy na działanie siły ciężkości przemieszczającej kręg.

Prawdą jest, że ból krzyża może być wywołany procesem chorobowym lub zaburzeniami czynnościowymi w obrębie zarówno samego kręgosłupa, jak i tkanek i struktur okołokręgosłupowych.

Diagnostyka bólów krzyża jest trudniejsza niż bólów w obrębie innych odcinków narządów ruchu, gdyż po pierwsze kręgosłup jest trudno dostępny badaniu klinicznemu, a poza tym korelacja między objawami a zmianami patologicznymi w przebiegu chorób kręgosłupa jest płynna. Do bólów krzyża prowadzi najczęściej splot różnych przyczyn i niekorzystnych czynników, a nie pojedynczy bodziec

– np. dźwignięcie ciężaru itp. Z reguły, zanim dojdzie do wyzwolenia ostrych dolegliwości, istnieje pewien okres utajenia, w czasie którego pojawia się choroba krążka międzykręgowego.

Leave a Reply