Stenozy po usztywnieniu

Najczęściej dochodzi w tych przypadkach do rozległego okrężnego przewężenia światła kanału kręgowego tuż powyżej miejsca usztywnienia, z przepukliną krążka międzykręgowego, znacznym pogrubieniem i sfałdowaniem więzadła żółtego, zarówno od tyłu, jak od boków, przerostem i wpuklaniem się do środka kanału wyrostków stawowych oraz górnego brzegu masywu kostnego utrzymującego kręgosłup, a także wyrostka kolczystego. W miejscu tym nierzadko dochodzi do znacznego przewężenia ogona końskiego. Poniżej miejsca zespolenia przewężenie zazwyczaj nie jest tak duże, toteż rzadko w miejscu tym dochodzi do przepukliny krążka między kręgowego. „Usidlenie” korzeni w zachyłkach bocznych oraz w otworach międzykręgowych jest bardzo częste i korzenie wymagają odbarczenia, nawet za cenę wycięcia stawów międzywyrostkowych (dla uwolnienia korzenia w otworze).

Wynikająca z tego niestabilność kręgosłupa jest niewielkiego stopnia i nie wymaga zazwyczaj usztywnienia.

Leave a Reply