Stenozy w przebiegu zmian zwyrodnieniowych

Głównymi ich przyczynami są naciski i napięcia typu rotacyjnego w obrębie dwu dolnych segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz sumujące się urazy typu kompresyjnego. Pierwsze dotyczą stawów międzytrzonowych oraz krążków mię- dzykręgowych, drugie zaś głównie samych krążków. Z czasem sumujące się urazy powodują typowe zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzywyrostkowych, które obejmują: zwiotczenie torebki, niewielkiego stopnia podwichnięcie, zapalenie błony maziowej, deformację chrząstki, wyrośla kostne i na koniec rozlane zapalenie całego stawu. Zmiany w krążkach międzykręgowych polegają na tworzeniu się okrężnych pęknięć pierścienia, a następnie zlewaniu się ich w duże pęknięcia promieniste – aż do całkowitego rozpadu krążka. W ostateczności krążek zostaje rozerwany w obu wymiarach: strzałkowym i czołowym. Dochodzi też do pewnej utraty zwartości krążka, w wyniku czego pierścień włóknisty wypukła się na wszystkie strony i zaczyna przypominać piłkę, z której wypuszczono powietrze. Dalsza utrata zwartości krążka doprowadza do jego resorpcji. W okresie tym bardzo wąski krążek jest wypełniony cienkimi warstwami tkanki włóknistej. Płytki graniczne trzonów kręgów są sklerotyczne. Zmiany te w 3 stawach na każdym poziomie są przyczyną bólów krzyża u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

W miarę zaawansowania procesu zwyrodnieniowego dochodzi do podokostno- wego tworzenia kości na wewnętrznej powierzchni dolnych wyrostków stawowych oraz na tylnej powierzchni trzonów kręgowych w miejscu przyczepu pierścienia włóknistego. Nowa kość, odkładająca się w tych 3 miejscach, na każdym poziomie wytwarza tylno-boczne uwypuklenie w stronę światła kanału kręgowego po każdej stronie (dolne wyrostki stawowe) i tylne uwypuklenie kości w stronę światła kanału (krążek międzykręgowy). Wynikiem tego wszystkiego jest centralna stenoza.

Leave a Reply