Stężenie jonów wodorowych

Stężenie jonów wodorowych (pH) jest ważnym czynnikiem decydującym o przydatności pożywki. Stężenie to określa się prostą metodą kolorymetryczną w specjalnym przyrządzie, zwanym komparatorem. Znacznie łatwiej i szybciej można mierzyć pH w aparatach, zwanych pH-me- trami.

-1. Kolorymetryczna metoda oznaczania pH. Zasada tej metody polega na tym, że przygotowuje się szereg roztworów o ściśle określonym pH. Zwykle przygotowuje się cztery szeregi probówek po 4 ml mieszaniny w każdej. Do szeregu dodaje się po 4 krople odpowiedniego wskaźnika. Każda probówka, zależnie od pH, będzie miała odpowiednie zabarwienie (kolor i intensywność). Wzorcowe szeregi probówek przygotowuje się w ten sposób, że miesza się ze sobą w odpowiednich proporcjach Vis mol. roztwory: Na2HP04 (9,47 g na litr wody destylowanej bez CO2) i KH2PO4 (9,08 g na

litr wody destylowanej, bez C02). Mieszaniny obu roztworów wykonuje się według niżej podanej tabeli 72. Ze względu na różne zakresy pH, które można oznaczać poszczególnymi wskaźnikami, należy przygotować roztwory czterech barwników według tab. 73.

One Response to “Stężenie jonów wodorowych”

Leave a Reply